Sprawy interesujące i medialne

I Wydział Cywilny 

 • 18 stycznia 2018 r., godz. 9.40, s. 218, sygn. akt I ACa 794/17 sprawa z powództwa C. R. przeciwko A. S.A. z siedzibą w Poznaniu o zobowiązanie do złożenia oświadczenia woli o zawarciu umowy o odpłatnym przekazaniu przez powoda na rzecz pozwanej sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej. Wyrokiem z dnia 30 marca 2017 r. SO w Poznaniu oddalił powództwo;
 • 18 stycznia 2018 r., godz. 11.00, s. 218, sygn. akt I ACa 769/17 sprawa z powództwa Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Ś. M. B. w Sz. przeciwko 1) A.N.R., 2) Skarbowi Państwa – D.R. D. L. P. w P. Staroście R. i Wojewodzie W. o ukształtowanie prawa bądź zapłatę. Wyrokiem częściowym z dnia 14 marca 2017 r. SO w Poznaniu oddalił powództwo w zakresie roszczenia nieobjętego punktem 2 wniosku o wszczęcie postępowania regulacyjnego z dnia 10 sierpnia 1990 r.;
 • 23 stycznia 2018 r., godz. 11.40, s. 201, sygn. akt I ACa 950/17 sprawa z powództwa Parafii Rzymskokatolickiej p.w. świętej K.A. w S. przeciwko A.N.R, Skarbowi Państwa reprezentowanemu przez D. R. D L.P Starostę O. i Wojewodę W., Gminie i Miastu N. S. o przywrócenie własności, przyznanie nieruchomości zamiennych lub zapłatę. Wyrokiem z dnia 27 kwietnia 2017 r. SO w Poznaniu uwzględnił w części żądanie powódki;
 • 24 stycznia 2018 r., godz. 11.00, s. 218, sygn. akt I ACa 812/17 sprawa z powództwa I. S.A. z siedzibą w Poznaniu przeciwko P. K. o zapłatę kwoty 9.170.690,09 zł tytułem odszkodowania. Wyrokiem z dnia 25 października 2016 r. SO w Poznaniu oddalił powództwo;
 • 24 stycznia 2018 r., godz. 11.40, s. 218, sygn. akt I ACa 1254/17 sprawa z powództwa Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Ś.J. w S. przeciwko 1) A.N.R. 2) Skarbowi Państwa – D.R.L.P, Staroście R. i Wojewodzie W. o ukształtowanie prawa  bądź zapłatę. Wyrokiem z dnia 2 czerwca 2017 r. SO w Poznaniu uwzględnił w części żądanie powódki;
 • 30 stycznia 2018 r., godz. 13.10, s. 218, sygn. akt I ACa 813/17 sprawa z powództwa F.G.Ś.P. w W. przeciwko P.D.i M. S.A. w upadłości likwidacyjnej w K. o zapłatę. Wyrokiem z dnia 18 stycznia 2017 r. SO w Koninie uwzględnił żądanie powoda;
 • 31 stycznia 2018 r., godz. 11.40, s. 201, sygn. akt I ACa 1206/17 sprawa z powództwa Parafii Rzymskokatolickiej p.w. N.N.M.P. w K. przeciwko 1) A.N.R., 2) Skarbowi Państwa – D.R.D.L.P, Staroście O. i Wojewodzie W. o ukształtowanie prawa  bądź zapłatę. Wyrokiem końcowym z dnia 27 czerwca 2017 r. SO w Poznaniu uwzględnił w części żądanie powódki;
 • 31 stycznia 2018 r., godz. 12.20, s. 201, sygn. akt I ACa 1334/17 sprawa z powództwa 1) Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Ś.I. w M. przeciwko 1) A.N.R. 2) Skarbowi Państwa – D.R.D.L.P, Staroście K. i Wojewodzie W. 3) Gminie K. o ukształtowanie prawa  bądź zapłatę. Wyrokiem z dnia 23 maja 2017 r. SO w Poznaniu uwzględnił w części żądanie powódki;
 • 13 lutego 2018 r., godz. 13.15, s. 218, sygn. akt I ACa 617/17 sprawa z powództwa z S.  S.A. w Paryżu, S. – S. S.p.A. w Rzymie przeciwko T. S.A. w Poznaniu, A. S.p.A. w Rzymie, Przedsiębiorstwu U. T. I. sp. z o.o. w Z. i Przedsiębiorstwu B. D. i M. sp. z o.o. w M.M. o zapłatę wynagrodzenia za wykonane prace projektowe. Wyrokiem z dnia 2 lutego 2017 r. SO w Poznaniu uwzględnił w części żądanie powodów;

II Wydział Karny

 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

 • 17 stycznia 2018r., godz. 9.15, sala 320, sygn. akt III AUa 2380/16, sprawa z odwołania „V.” Sp. z o.o.  w P. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku o pisemną interpretację przepisów prawnych. Wyrok SO w Poznaniu z 30 sierpnia 2016 r. zmieniający decyzję.
 • 18 stycznia 2018r. , godz. 9.00. sala 320, sygn. akt III APa 26/17, sprawa z powództwa E. E. przeciwko „C.”  p. z o.o. w O. o odszkodowanie za wypowiedzenie umowy o pracę z naruszeniem przepisów. Wyrok SO w Poznaniu z 22 czerwca 2017 r. oddalający powództwo.
 • 25 stycznia 2018r., godz. 9.45, sala 320, sygn. akt III AUa 1108/17, sprawa z odwołania „M.” Sp. z o.o. w Z. od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Zielonej Górze o podleganie ubezpieczeniom społecznym z tytułu umów o świadczenie usług polegających na wykonywaniu wyrobów metalowych. Wyrok SO w Zielonej Górze z 29 kwietnia 2015r. oddalający odwołanie.


Rejestr zmian dla: Sprawy interesujące i medialne

Udostępnił:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wytworzył:
Elżbieta Fijałkowska
Opublikował:
Romuald Graczyk
Data wytworzenia:
2018-01-12
Data publikacji:
2018-01-12
Opis zmiany:
aktualizacja danych
Udostępnił:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wytworzył:
Elżbieta Fijałkowska
Opublikował:
Romuald Graczyk
Data wytworzenia:
2017-12-06
Data publikacji:
2017-12-06
Opis zmiany:
aktualizacja danych
Udostępnił:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wytworzył:
Elżbieta Fijałkowska
Opublikował:
Romuald Graczyk
Data wytworzenia:
2017-11-22
Data publikacji:
2017-11-22
Opis zmiany:
aktualizacja danych
Udostępnił:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wytworzył:
Elżbieta Fijałkowska
Opublikował:
Romuald Graczyk
Data wytworzenia:
2017-11-07
Data publikacji:
2017-11-07
Opis zmiany:
aktualizacja danych
Udostępnił:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wytworzył:
Elżbieta Fijałkowska
Opublikował:
Romuald Graczyk
Data wytworzenia:
2017-10-16
Data publikacji:
2017-10-16
Opis zmiany:
aktualizacja danych
Udostępnił:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wytworzył:
Elżbieta Fijałkowska
Opublikował:
Romuald Graczyk
Data wytworzenia:
2017-10-13
Data publikacji:
2017-10-13
Opis zmiany:
aktualizacja danych
Udostępnił:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wytworzył:
Elżbieta Fijałkowska
Opublikował:
Romuald Graczyk
Data wytworzenia:
2017-09-14
Data publikacji:
2017-09-14
Opis zmiany:
aktualizacja danych
Udostępnił:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wytworzył:
Dorota Pewińska
Opublikował:
Romuald Graczyk
Data wytworzenia:
2017-08-18
Data publikacji:
2017-08-18
Opis zmiany:
aktualizacja danych
Udostępnił:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wytworzył:
Romuald Graczyk
Opublikował:
Romuald Graczyk
Data wytworzenia:
2017-08-17
Data publikacji:
2017-08-17
Opis zmiany:
aktualizacja danych
Udostępnił:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wytworzył:
Elżbieta Fijałkowska
Opublikował:
Romuald Graczyk
Data wytworzenia:
2017-07-31
Data publikacji:
2017-07-31
Opis zmiany:
aktualizacja danych
Udostępnił:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wytworzył:
Elżbieta Fijałkowska
Opublikował:
Romuald Graczyk
Data wytworzenia:
2017-07-17
Data publikacji:
2017-07-17
Opis zmiany:
aktualizacja danych
Udostępnił:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wytworzył:
Elżbieta Fijałkowska
Opublikował:
Romuald Graczyk
Data wytworzenia:
2017-07-03
Data publikacji:
2017-07-03
Opis zmiany:
aktualizacja danych
Udostępnił:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wytworzył:
Elżbieta Fijałkowska
Opublikował:
Romuald Graczyk
Data wytworzenia:
2017-06-19
Data publikacji:
2017-06-19
Opis zmiany:
aktualizacja danych
Udostępnił:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wytworzył:
Elżbieta Fijałkowska
Opublikował:
Romuald Graczyk
Data wytworzenia:
2017-06-19
Data publikacji:
2017-06-19
Opis zmiany:
aktualizacja danych
Udostępnił:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wytworzył:
Elżbieta Fijałkowska
Opublikował:
Romuald Graczyk
Data wytworzenia:
2017-06-12
Data publikacji:
2017-06-12
Opis zmiany:
aktualizacja danych
Udostępnił:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wytworzył:
Elżbieta Fijałkowska
Opublikował:
Romuald Graczyk
Data wytworzenia:
2017-05-09
Data publikacji:
2017-05-09
Opis zmiany:
aktualizacja danych
Udostępnił:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wytworzył:
Elżbieta Fijałkowska
Opublikował:
Romuald Graczyk
Data wytworzenia:
2017-05-09
Data publikacji:
2017-05-09
Opis zmiany:
aktualizacja danych
Udostępnił:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wytworzył:
Elżbieta Fijałkowska
Opublikował:
Romuald Graczyk
Data wytworzenia:
2017-04-18
Data publikacji:
2017-04-18
Opis zmiany:
aktualizacja danych
Udostępnił:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wytworzył:
Elżbieta Fijałkowska
Opublikował:
Romuald Graczyk
Data wytworzenia:
2017-04-10
Data publikacji:
2017-04-10
Opis zmiany:
aktualizacja danych
Udostępnił:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wytworzył:
Elżbieta Fijałkowska
Opublikował:
Romuald Graczyk
Data wytworzenia:
2017-04-05
Data publikacji:
2017-04-05
Opis zmiany:
aktualizacja danych
Udostępnił:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wytworzył:
Elżbieta Fijałkowska
Opublikował:
Romuald Graczyk
Data wytworzenia:
2017-04-03
Data publikacji:
2017-04-03
Opis zmiany:
aktualizacja danych
Udostępnił:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wytworzył:
Elżbieta Fijałkowska
Opublikował:
Romuald Graczyk
Data wytworzenia:
2017-03-02
Data publikacji:
2017-03-02
Opis zmiany:
aktualizacja danych
Udostępnił:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wytworzył:
Elżbieta Fijałkowska
Opublikował:
Romuald Graczyk
Data wytworzenia:
2017-02-27
Data publikacji:
2017-02-27
Opis zmiany:
aktualizacja danych
Udostępnił:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wytworzył:
Elżbieta Fijałkowska
Opublikował:
Romuald Graczyk
Data wytworzenia:
2017-02-20
Data publikacji:
2017-02-20
Opis zmiany:
aktualizacja danych
Udostępnił:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wytworzył:
Elżbieta Fijałkowska
Opublikował:
Romuald Graczyk
Data wytworzenia:
2017-02-17
Data publikacji:
2017-02-17
Opis zmiany:
aktualizacja danych
Udostępnił:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wytworzył:
Elżbieta Fijałkowska
Opublikował:
Romuald Graczyk
Data wytworzenia:
2017-02-01
Data publikacji:
2017-02-01
Opis zmiany:
aktualizacja danych
Udostępnił:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wytworzył:
Elżbieta Fijałkowska
Opublikował:
Romuald Graczyk
Data wytworzenia:
2017-01-16
Data publikacji:
2017-01-16
Opis zmiany:
aktualizacja danych
Udostępnił:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wytworzył:
Elżbieta Fijałkowska
Opublikował:
Romuald Graczyk
Data wytworzenia:
2017-01-09
Data publikacji:
2017-01-09
Opis zmiany:
aktualizacja danych
Udostępnił:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wytworzył:
Elżbieta Fijałkowska
Opublikował:
Romuald Graczyk
Data wytworzenia:
2016-12-21
Data publikacji:
2016-12-21
Opis zmiany:
aktualizacja danych
Udostępnił:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wytworzył:
Elżbieta Fijałkowska
Opublikował:
Romuald Graczyk
Data wytworzenia:
2016-12-15
Data publikacji:
2016-12-15
Opis zmiany:
aktualizacja danych
Udostępnił:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wytworzył:
Romuald Graczyk
Opublikował:
Romuald Graczyk
Data wytworzenia:
2016-12-06
Data publikacji:
2016-12-06
Opis zmiany:
publikacja informacji