Status prawny

Sąd Apelacyjny w Poznaniu jest państwową jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej. Utworzony został dnia 1 października 1990 r. na podstawie przepisów:

  • Ustawy z dnia 13 lipca 1990 r o powołaniu sądów apelacyjnych (Dz. U. nr 53 poz. 306 z dnia 10 sierpnia 1990 z późniejszymi zmianami)
  • Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 sierpnia 1990 r. w sprawie utworzenia Sądów Apelacyjnych w Warszawie, Białymstoku, Gdańsku, Lublinie, Łodzi, Poznaniu i Rzeszowie oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości. (Dz.U. nr 56 poz. 335)
  • Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2003 roku w sprawie utworzenia Sądu Apelacyjnego w Szczecinie oraz zmiany rozporządzenia w sprawie sądów apelacyjnych, sadów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości (Dz.U. nr 220, poz. 2107)

Sąd Apelacyjny w Poznaniu organizacyjnie działa w oparciu o:

  • Ustawę z dnia 2 kwietnia 1997 r. - Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. nr 78 poz. 483, sprost. Dz.U z 2001 r., Nr 28, poz. 319)
  • Ustawę z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. nr 98, poz. 1070 z dnia 12 września 2001 r. z późn. zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 r.  - Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U. 2015 poz. 2316)
  • Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 r. – w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej ( Dz.Urz. MS nr 5, poz. 22 z 2003 r. z póź. zm.)
  • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. 2009 nr 157 poz. 1241 z późn. zm.)

Rejestr zmian dla: Status prawny

Udostępnił:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wytworzył:
Romuald Graczyk
Opublikował:
Romuald Graczyk
Data wytworzenia:
2016-12-11
Data publikacji:
2016-12-11
Opis zmiany:
publikacja informacji