Aktualności

Artykuły

 • Zmiana godzin urzędowania Sądu Apelacyjnego

  Sąd Apelacyjny w Poznaniu informuje o zmianach godzin urzędowania i przyjmowania interesantów:

  • 12 listopada 2018 r (poniedziałek) jest dniem ustawowo wolnym od pracy
  • 8 grudnia 2018 r. (sobota) godziny urzędowania i przyjmowania interesantów od 7:30 do 15:30
  • 24 grudnia 2018 r. (poniedziałek) jest dniem wolnym od pracy (zgodnie z zarządzeniem Prezesa Sądu Apelacyjnego nr 19/2018/OA) 
  • 31 grudnia 2018 r. (poniedziałek) godziny urzędowania i przyjmowania interesantów od 7:30 do 15:30
 • Informacja dotycząca sprawy o sygn. akt I ACa 539/18

  Wyrokiem z dnia 2 października 2018 r. Sąd Apelacyjny w Poznaniu w sprawie powództwa XX przeciwko T. Ch. P. Z w P. i D.Z. P. Z. w S.Sz.   o ochronę dóbr osobistych na skutek apelacji powódki i pozwanych od wyroku Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 22 stycznia 2018 r.  sygn. akt XII C 875/16,  zmienił wyrok Sądu I instancji tylko w ten sposób, że termin początkowy biegu odsetek od przyznanego zadośćuczynienia w kwocie 1 mln. zł określił na 7 maja 2016 r

  Czytajwięcejo:
 • Wolne stanowisko sędziowskie

  W Monitorze Polskim z dnia 17 sierpnia 2018 roku pod pozycją nr. 797 zostało opublikowane Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia  6 sierpnia 2018 roku o jednym wolnym stanowisku sędziowskim w Sądzie Okręgowym  w Poznaniu.

  Czytajwięcejo:
 • Wolne stanowisko sędziowskie

  W Monitorze Polskim z dnia 23 lipca 2018 roku pod pozycją nr. 713 zostało opublikowane Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 lipca 2018 roku o jednym wolnym stanowisku sędziowskim w Sądzie Okręgowym w Poznaniu.

  Czytajwięcejo: