Aktualności

Artykuły

 • Porady prawne w związku z ustanowieniem 22 lutego Dniem Ofiar Przestępstw

  W związku z ustanowieniem 22 lutego Dniem Ofiar Przestępstw i w ramach obchodów "Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem" w Sądzie Apelacyjnym w Poznaniu , ul. Trójpole 21, sala 419 (IV piętro) w dniach od 19 do 22 lutego 2019 r. będą udzielane porady prawne przez asystentów sędziego na dyżurach.

  Czytajwięcejo:
 • Komunikacja elektroniczna w zamówieniach publicznych

  INFORMACJA WS. KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ W ZMÓWIENIACH PUBLICZNYCH W SĄDZIE APELACYJNYM W POZNANIU

  UWAGA! Do 31 grudnia 2019 r. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp prowadzone są w systemie elektronicznym.

  Od 01 stycznia 2020 r. wszystkie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone będą w systemie elektronicznym.

  Czytajwięcejo:
 • Ostrzeżenie o fałszywych tytułach wykonawczych

  Sąd Apelacyjny w Poznaniu informuje, że w ostatnich dniach na podstawie informacji od komorników sądowych z okręgu apelacji warszawskiej stwierdzono przypadki prób wszczynania egzekucji na podstawie podrobionych wyroków tut. Sądu.

  Czytajwięcejo:
 • Informacja dotycząca sprawy o sygn. akt I ACa 539/18

  Wyrokiem z dnia 2 października 2018 r. Sąd Apelacyjny w Poznaniu w sprawie powództwa XX przeciwko T. Ch. P. Z w P. i D.Z. P. Z. w S.Sz.   o ochronę dóbr osobistych na skutek apelacji powódki i pozwanych od wyroku Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 22 stycznia 2018 r.  sygn. akt XII C 875/16,  zmienił wyrok Sądu I instancji tylko w ten sposób, że termin początkowy biegu odsetek od przyznanego zadośćuczynienia w kwocie 1 mln. zł określił na 7 maja 2016 r

  Czytajwięcejo: