Edukacja Prawna

Poznań, 29 kwietnia 2017 r.           

Z przyjemnością informuję, że postanowiłem wystąpić z kolejną inicjatywą związaną z realizacją programu edukacji prawnej w szkołach ponadgimnazjalnych na obszarze apelacji poznańskiej.   

Przedsięwzięcie to jest kontynuacją idei, zamierzeń i planów przyjętych na Drugim Kongresie Prawników Wielkopolski nt. "Jak podnieść świadomość prawną młodych Polaków", który odbył się w dniu 19 listopada 2012 roku w Poznaniu.

W wyniku tego Kongresu  dniu 13 lutego 2013 roku  podpisane zostało Porozumienie dotyczące edukacji prawnej młodzieży, którego sygnatariuszami porozumienia byli między innymi: Minister Edukacji Narodowej, Minister Sprawiedliwości, szefowie samorządów prawniczych, prezesi sądów apelacyjnych.

Na tej podstawie powstał autorski program edukacji prawnej skierowany do wszystkich szkół ponadgimnazjalnych na obszarze apelacji poznańskiej. W latach 2013 -2016 lekcje prawa prowadziło pro bono 156 prelegentów ( głównie sędziów sądów rejonowych, okręgowych i sądu apelacyjnego, ale także referendarze sądowi i asystenci sędziów). W zajęciach udział wzięło aż 12.935 uczniów. Chciałbym w tym miejscu podziękować wszystkim osobom, które zaangażowały się w to przedsięwzięcie.

Dzisiaj tej inicjatywie należy nadać nowy impuls i dokonać przewartościowania samego sytemu i to w trzech aspektach.

Po pierwsze racjonalna jest decentralizacja działań, bowiem program winien się opierać na lokalnych pasjonatach i liderach, co zresztą w niektórych sądach już się samo dzieje.

Po drugie niezbędna jest powszechność działań, rozumiana jako postulat prowadzenia edukacji prawnej przez każdy sąd apelacji poznańskiej.

Po trzecia  konieczna jest systematyczność działań, rozumiana jako stała współpraca sądu ze szkołą ( szkołami ).

Dlatego do realizacji tych celów niezbędne jest nawiązanie instytucjonalnej współpracy ze szkołą ( ze szkołami ), tak aby powstała pełna siatka edukacji prawnej w oparciu o wszystkie sądy apelacji poznańskiej W tym też celu, na moją prośbę, w każdym sądzie apelacji poznańskiej ustanowiony został przez prezesa sądu koordynator ds. edukacji prawnej.

Strona ta będzie nam służyć jako miejsce informujące o przebiegu programu oraz promujące to przedsięwzięcie. Informacje szczegółowe przekazać będą mogli koordynatorzy ustanowieni w poszczególnych sądach ( lista koordynatorów w załączeniu ).

SSA Krzysztof Józefowicz

Rejestr zmian dla: Edukacja Prawna

Podmiot udostępniający:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wytworzył lub odpowiada za treść informacji:
b/d
Opublikował:
Romuald Graczyk
Data wytworzenia:
2017-07-26
Data publikacji:
2017-07-26
Opis zmiany:
b/d
Podmiot udostępniający:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wytworzył lub odpowiada za treść informacji:
Krzysztof Józefowicz
Opublikował:
Romuald Graczyk
Data wytworzenia:
2017-07-24
Data publikacji:
2017-07-24
Opis zmiany:
aktualizacja danych
Podmiot udostępniający:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wytworzył lub odpowiada za treść informacji:
Krzysztof Józefowicz
Opublikował:
Romuald Graczyk
Data wytworzenia:
2017-07-19
Data publikacji:
2017-07-19
Opis zmiany:
aktualizacja danych
Podmiot udostępniający:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wytworzył lub odpowiada za treść informacji:
Krzysztof Józefowicz
Opublikował:
Romuald Graczyk
Data wytworzenia:
2017-07-19
Data publikacji:
2017-07-19
Opis zmiany:
aktualizacja danych
Podmiot udostępniający:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wytworzył lub odpowiada za treść informacji:
Romuald Graczyk
Opublikował:
Romuald Graczyk
Data wytworzenia:
2017-06-02
Data publikacji:
2017-06-02
Opis zmiany:
aktualizacja danych
Podmiot udostępniający:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wytworzył lub odpowiada za treść informacji:
Romuald Graczyk
Opublikował:
Romuald Graczyk
Data wytworzenia:
2017-06-02
Data publikacji:
2017-06-02
Opis zmiany:
aktualizacja danych
Podmiot udostępniający:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wytworzył lub odpowiada za treść informacji:
Romuald Graczyk
Opublikował:
Romuald Graczyk
Data wytworzenia:
2017-05-25
Data publikacji:
2017-05-25
Opis zmiany:
aktualizacja danych
Podmiot udostępniający:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wytworzył lub odpowiada za treść informacji:
Krzysztof Józefowicz
Opublikował:
Romuald Graczyk
Data wytworzenia:
2017-05-17
Data publikacji:
2017-05-17
Opis zmiany:
aktualizacja danych
Podmiot udostępniający:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wytworzył lub odpowiada za treść informacji:
Krzysztof Józefowicz
Opublikował:
Romuald Graczyk
Data wytworzenia:
2017-05-02
Data publikacji:
2017-05-02
Opis zmiany:
publikacja ogłoszenia