Komunikat - zmiana organizacji pracy Sądu Apelacyjnego

Uchwała nr 4/20/OA Prezesa Sądu Apelacyjnego w Poznaniu i Dyrektora Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie zmiany organizacji pracy Sądu Apelacyjnego w Poznaniu.

W związku z koniecznością ograniczenia ryzyka zagrożenia epidemiologicznego związanego z wirusem Sars-Cov-2 (koronawirus), wywołującym chorobę COVID-19 oraz w celu zapobiegania i przeciwdziałania zakażeniu, od dnia 16 marca 2020 r. do odwołania zarządzamy:

 1. Sąd Apelacyjny w Poznaniu będzie urzędował od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do godz. 15.30.
 2. Wprowadza się zasadę pozostawiania korespondencji przez osoby z zewnątrz i podmioty zewnętrzne tylko w Biurze Podawczym. Biuro Podawcze będzie przyjmowało korespondencję do godz. 15.00
 3. Funkcjonowanie Punktu Obsługi Interesantów ograniczone zostaje jedynie do formy udzielania informacji telefonicznych w godzinach urzędowania Sądu.
 4. Poza pracownikami Sądu Apelacyjnego w Poznaniu wstęp do budynku Sądu mają jedynie:
 • osoby wezwane na termin posiedzenia w danym dniu lub zawiadomione o tym terminie przez Sąd, jak również pełnomocnicy tych osób - bez osób towarzyszących, prokuratorzy.
 • osoby które telefonicznie lub mailowo umówiły się z kierownikiem właściwego sekretariatu na przeglądanie akt sprawy,
 • osoby pracujące na zlecenie Dyrektora Sądu Apelacyjnego w Poznaniu,
 • funkcjonariusze policji i straży pożarnej, lekarze i ratownicy medyczni pogotowia ratunkowego,
 • osoby pozostawiające lub odbierające korespondencję ( w tym akta sądowe) w Biurze Podawczym i tylko w przestrzeni obejmującej drogę do tego Biura,
 • osoby dokonujące wpłat w kasie Sądu i tylko w przestrzeni obejmującej drogę do tej Kasy (kasa sądu funkcjonuje w godzinach od 9:00 do 13:00), ustalenie nieaktualne w związku z uchwałą nr 5/20/OA Prezesa Sądu Apelacyjnego w Poznaniu i Dyrektora Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 24 marca 2020 r.
 • inne osoby za zezwoleniem Prezesa Sądu Apelacyjnego w Poznaniu lub Dyrektora tego Sądu.
 1. Wprowadza się pomiar temperatury ciała wszystkich osób wchodzących do budynku Sądu w celu uniemożliwienia wstępu tym, co do których istnieje podejrzenie istnienia choroby zakaźnej. W przypadku stwierdzenia przez pracowników służby BHP u osoby wchodzącej do budynku Sądu temperatury powyżej 37,5° C lub też wykazującej inne objawy charakterystyczne dla zakażenia koronawirusem SARS-Cov-2, osoba ta będzie musiała natychmiast opuścić budynek Sądu. O zaistniałym incydencie pracownik ochrony niezwłocznie zawiadomi Prezesa i Dyrektora Sądu, a także skład orzekający w przypadku, gdy chodzi o osobę wezwaną lub zawiadomioną przez Sąd w związku z rozpoznawaną sprawą.
 2. Urzędnicy, pracownicy obsługi, asystenci sędziów i sędziowie mają obowiązek niezwłocznego informowania Prezesa i Dyrektora Sądu o pobycie w ostatnich 14 dniach za granicą lub kontakcie z osobami powracającymi z zagranicy.
 3. Urzędnicy, pracownicy obsługi, asystenci sędziów i sędziowie mają obowiązek niezwłocznego informowania Prezesa i Dyrektora Sądu o podejrzeniu zakażenia się koronawirusem SARS-Cov-2 lub kontaktu w ostatnich 14 dniach z osobą u której stwierdzono takie zakażenie.
 4. Kierownicy Wydziałów I - IV Sądu Apelacyjnego w Poznaniu po uzgodnieniu z Przewodniczącymi Wydziałów mogą zlecić urzędnikom, pracownikom obsługi wykonywanie w oznaczonych dniach pracy określonej w umowie o pracę poza miejscem jej stałego wykonywania („praca zdalna”, lub określić indywidualny rozkład czasu pracy, pod warunkiem zapewnienia prawidłowego i nieprzerwanego funkcjonowania Wydziałów.
 5. Kierownicy Oddziałów Sądu Apelacyjnego w Poznaniu mogą zlecić urzędnikom i pracownikom obsługi wykonywanie w oznaczonych dniach pracy określonej w umowie o pracę poza miejscem jej stałego wykonywania („praca zdalna”), lub określić indywidualny rozkład czasu pracy, pod warunkiem zapewnienia prawidłowego i nieprzerwanego funkcjonowania Oddziałów.
 6. W przypadku stwierdzenia u urzędnika, pracownika obsługi, asystenta sędziego, sędziego przebywającego w budynku Sądu objawów zakażenia się koronawirusem SARS-Cov-2, bezpośredni przełożony zapewni działanie zmierzające do niezwłocznego opuszczenia budynku Sądu przez taką osobę, zawiadamiając o tym fakcie Prezesa i Dyrektora Sądu.
 7. W przypadku stwierdzenia u osoby nie zatrudnionej w Sądzie Apelacyjnym w Poznaniu i przebywającej w budynku Sądu objawów zakażenia się koronawirusem SARS-Cov-2, należy niezwłocznie zawiadomić funkcjonariusza policji i pracowników ochrony celem podjęcia działań zmierzających do niezwłocznego opuszczenia budynku Sądu przez taką osobę, zawiadamiając o tym fakcie Prezesa i Dyrektora Sądu.
Uchwałę podpisali:
 • Andrzej Daczyński - Prezes Sądu Apelacyjnego w Poznaniu
 • Małgorzata Mrówczyńska - Dyrektor Sądu Apelacyjnego w Poznaniu

Rejestr zmian dla: Komunikat - zmiana organizacji pracy Sądu Apelacyjnego

Podmiot udostępniający:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wytworzył lub odpowiada za treść informacji:
Romuald Graczyk
Opublikował:
Romuald Graczyk
Data wytworzenia:
2020-03-24
Data publikacji:
2020-03-24
Opis zmiany:
aktualizacja informacji
Podmiot udostępniający:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wytworzył lub odpowiada za treść informacji:
b/d
Opublikował:
Romuald Graczyk
Data wytworzenia:
2020-03-17
Data publikacji:
2020-03-17
Opis zmiany:
b/d
Podmiot udostępniający:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wytworzył lub odpowiada za treść informacji:
Andrzej Daczyński
Opublikował:
Romuald Graczyk
Data wytworzenia:
2020-03-17
Data publikacji:
2020-03-17
Opis zmiany:
Aktualizacja danych
Podmiot udostępniający:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wytworzył lub odpowiada za treść informacji:
Katarzyna Głowacka
Opublikował:
Romuald Graczyk
Data wytworzenia:
2020-03-13
Data publikacji:
2020-03-13
Opis zmiany:
Aktualizacja danych
Podmiot udostępniający:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wytworzył lub odpowiada za treść informacji:
Katarzyna Głowacka
Opublikował:
Romuald Graczyk
Data wytworzenia:
2020-03-13
Data publikacji:
2020-03-13
Opis zmiany:
Aktualizacja danych
Podmiot udostępniający:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wytworzył lub odpowiada za treść informacji:
Katarzyna Głowacka
Opublikował:
Romuald Graczyk
Data wytworzenia:
2020-03-12
Data publikacji:
2020-03-12
Opis zmiany:
Publikacja ogłoszenia